БИЧИГ БАРИМТ БҮРДҮҮЛЭЛТ

*Бүх төрлийн авто  машин

*Хүнд машин механизм

* 20тн/40т контейнер

зуучлан тээвэрлэж , бичиг баримт, даатгал хурдан шуурхай хийнэ.