Агаарын тээврээр тээвэрлэхийг хориглосон болон тээвэрлэгчээс хориглосон аливаа бараа бүтээгдэхүүний тээвэрлэхгүй.

B1=100 см2 (Өргөн)

L1=100 см2 (Урт)

H1=100 см2 (Өндөр)

B2=500 см2 (Контайнер Өргөн)

L2=500 см2 (Контайнер Урт)

H2=500 см2 (Контайнер Өндөр)

Жич: Дээрх хэмжээсээс илүү тээшийг тохиролцоно.